Cruxer

Naar de kern van de zaak

Scherp, analytisch en met enthousiasme naar een hoger niveau

Wat doet Cruxer?

Wat doet Cruxer?

Tot de essentie van het probleem komen!

Er is iets wat niet werkt in jouw organisatie en je wilt weten wat dat is en waarom dat gebeurt. De diepere oorzaken zien, de crux boven water halen, dat is waar het bij ons over gaat. Veel bedrijven bedenken oplossingen die niet werken en die tot een grote verspilling leiden. Daar hebben wij een hekel aan.

We dagen jou ook uit om heel diep te kijken naar jezelf en naar het probleem en daar moet je zin in hebben. De onderste steen is iets wat je moet liggen, waar je de noodzaak van inziet en waar je blij van wordt, net als wij. We merken dat dat confronterend is en de boel flink kan opschudden. Nooit persoonlijk maar het gaat erom dat wat niet werkt inzichtelijk wordt voor iedereen. Dat kan alleen als je er voor open staat.

In jouw organisatie is al heel veel kennis en ervaring aanwezig, over de oorzaak en over de oplossing. Die kennis maken we expliciet en daar voegen we onze expertise aan toe. Wat eerst een weerbarstig vraagstuk was wordt hanteerbaar.

Hoe gaat het in zijn werk?

Verrassend eenvoudig, verrassend diepgaand en verrassend snel!

Je hebt een vraag waarom iets ‘stolt’ of waarom iets ‘stagneert’ waardoor de levensvatbaarheid of de ontwikkeling van jouw organisatie stokt.

We beginnen met een gesprek en vragen alle betrokkenen het hemd van het lijf. We willen weten wat er speelt, wat relevante aspecten zijn en wat nog niet gezegd is. De mist halen we weg en de mythes maken we bespreekbaar.

Er is niet één beproefde methode waar we mee werken. Wat we wel doen is de -impliciete- kennis, ervaring en intuïtie van iedereen aan tafel expliciet maken. Dat zorgt voor een breed inzicht in het vraagstuk en geeft handvatten voor vervolgstappen. Verrassend eenvoudig, verrassend diepgaand en verrassend snel.

Waarom doen we dit?

Het is erg prettig om te zien hoeveel meer er kan als impliciete kennis naar boven komt. Daar worden wij blij van. Oude routines worden vervangen door frisse nieuwe ideeën. Dat geeft ruimte voor vernieuwing.

Het is onze kwaliteit om de werkelijke oorzaak op tafel te krijgen. Je gaat verrast zijn over wat er ècht aan de hand is, in positieve zin. Het is onze ervaring en ook ons plezier dat dit voor nieuwe vitaliteit en levendigheid zorgt!

Dit zijn wij

Eric van Mierlo & Yolande van der Veer

Samen zo’n 60 jaar ervaring in HR, Finance en IT in complexe organisaties. Met een scherp analytisch vermogen èn humor om organisatievraagstukken -zowel cultuur als structuur- en bedrijfsprocessen snel en diepgaand te doorgronden. Met de drive om mist en mythes binnen organisaties op een luchtige manier op te klaren, te ontwarren en inzichtelijk te maken.

Eric van Mierlo

Schijnbaar onoplosbare vraagstukken ontwar ik met veel plezier. De verspilling van energie, geld en tijd gaan me aan het hart. De puzzel die daarbij hoort om zaken weer terug te brengen naar zijn eenvoud geven me enorm veel voldoening en energie. Ik ben geslaagd als de puzzel inzichtelijk is voor iedereen. En als mensen en organisaties daarmee op eigen kracht weer verder kunnen.

linkedin/eric-van-mierlo

Yolande van der Veer

Ik ben gefascineerd door DNA; wie ben ik zelf en wat doet mijn omgeving met mij. Hoe werken die patronen op elkaar in. Wanneer versterkt het elkaar en wanneer juist niet. Ik werk zowel individueel als in grotere organisaties en word er blij van als mensen met nieuwe inzichten de volgende stap kunnen zetten. Het brengt altijd vernieuwing en levendigheid: de rode draad in mijn leven.

linkedin/yolande-van-der-veer

Voorbeelden van vraagstukken

Vragen om tot de kern te komen

Het kan gaan over de levensvatbaarheid van een organisatie. Of vragen die gaan over hoe de volgende stap eruit ziet, of waarom de volgende stap niet gezet wordt of kan worden. Of hoe het eruit kan zien als we de volgende stap wel zetten?

“Waarom zitten we in deze situatie” is een veel gehoorde vraag, waarbij het nog ingewikkeld is om het concreet te benoemen. De gevolgen zijn wel zichtbaar maar het ontbreekt aan inzicht in de onderliggende oorzaken en patronen. Vanuit de Cruxer zien we dat als de mist en de mythes die organisaties vast zetten. Met de mist bedoelen we het ontbreken van inzicht, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de mythes waar diepe morele waarheden in zitten.

Enkele voorbeelden

Veel gestelde vragen

Randvoorwaarden?

Inhoudelijk zijn er geen beperkingen, het is wel belangrijk dat het vraagstuk de stakeholders direct raakt en dat die in de positie zijn om hierin te kunnen handelen. Het gaat over jou en je bedrijf, niet over iemand anders.

Wat doen we niet?

We nemen de verantwoordelijkheid voor het vraagstuk niet over. We blijven niet langer dan nodig is.

Wat doen we wel?

We bieden inzicht en we analyseren. We begeleiden, bieden handvatten en benoemen eventuele vervolgstappen. We zorgen ervoor dat de organisatie het vraagstuk goed doorleefd heeft voordat ze zelf tot interventies overgaat. Want als het vraagstuk helder is, is er voldoende kennis en kunde in huis om zelf de volgende stap te zetten.

Vervolgstappen?

Kijken wie er in huis is en wie wat kan bijdragen aan de oplossing. We maken een eenvoudig en doeltreffend plan. Mensen die iets kunnen bijdragen worden eigenaar van een deel van de oplossing. Praktisch en to the point. Geen verspilling meer!