Cruxer

Maakt technologie productief

weer naar strategisch niveau

Wat doet Cruxer?

Technologie weer strategisch inzetten!

Bedrijven breken zich het hoofd. We staan op een kruispunt, de digitale transformatie brengt innovatie en technologie bij elkaar. Maar hoe maak je deze ontwikkeling productief? En hoe benut je het potentieel zo dat het bedrijf er strategisch door groeit? Want dat is de bedoeling van technologie vinden wij.

Het was een belofte...

Bedrijven hebben veel geïnvesteerd in nieuwe tools, in mensen, maar vooral ook in het verleden. En dat knaagt, want de belofte van technologie blijft een belofte. Het gevoel een race tegen de klok te lopen, maar ook om net steeds achter de feiten aan te lopen is geen prettige ervaring. CIO's krijgen er de vinger niet achter waar het nu in de kern aan schort.

Kosten of opbrengsten?

Wij horen dat vaak. Als dat de situatie is, dan is technologie een blok aan het been. Het is een intern beheersinstrument en een kostenpost geworden, in plaats van een strategisch middel om als bedrijf doelen te bereiken. De zo gewenste vernieuwing blijft uit en er komt alleen maar meer legacy bij. Niemand wil dat en toch gebeurt het. Daarmee staat IT als vakgebied op een kruispunt. Gaat het strategisch waarde toevoegen of blijft het legacy creëren?

Waarde toevoegen of verspillen?

Wat doen bedrijven?

Bedrijven vinden het lastig om technologie productief in te zetten. De neiging om resoluut voor vernieuwing te kiezen is groot. Dat leidt vaak tot verspilling. Tijd, geld en energie gaat verloren en de waarde van technologie blijft verborgen. Dit patroon herhaalt zich; er komt meer van hetzelfde. De complexiteit neemt toe en de verspilling blijft. Een logische reactie, maar het kan veel effectiever!

Waarde toevoegen Vernieuwen Verspillen Beheersen

 

Wat doet Cruxer?

We stoppen de verspilling. We zorgen dat bedrijven weer waarde toevoegen met hun technologie. Zodat ze betere resultaten halen.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat 87% van de bedrijven problemen heeft met het beheersen van hun bestaande technologie. Van digitale projecten in grote bedrijven en in grote economieën (VS, VK, Duitsland en Frankrijk) voldoet 90% niet, ze brengen slechts kleine verbeterstapjes.

Cruxer doorbreekt deze patronen. We laten zien welke hefbomen hier verandering in brengen.

Technologie weer strategisch en productief, zoals het is bedoeld.

Waarde toevoegen Vernieuwen Verspillen Beheersen
Waarde toevoegen Vernieuwen Verspillen Beheersen

Hoe werkt het?

Verrassend eenvoudig, verrassend diepgaand en verrassend snel!

Is technologie in jouw bedrijf een doel op zich geworden? Denk aan het applicatielandschap, de organisatie of haar onderliggende processen. Zijn deze er om je strategie te realiseren? Als dat zo is, dan heb je het goed voor elkaar. Zo niet dan is het een reëel risico dat je resultaten achter blijven. Wil je opnieuw kijken of je het potentieel van technologie ten volle benut? En wil je weten waar de hefbomen zitten om dat te organiseren?

Aanpak

Onze ervaring leert dat de oplossing niet in de technologie zelf ligt maar in de toepassing ervan. In onze benadering kijken we naar het ecosysteem rondom technologie. Het vertalen van klantervaringen en behoeftes, de samenwerking, het adaptief vermogen, data-oriëntatie, innovatie en allianties vormen de hefbomen om tot een versnelling te komen. Dat is waar we ons op richten in onze aanpak.

Patronen

We beginnen met een gesprek en vragen alle betrokkenen het hemd van het lijf. We willen weten wat er speelt, wat relevante aspecten zijn en wat nog niet gezegd is. Alles boven en onder de tafel maken we bespreekbaar. Zodat inzichtelijk wordt waar de hefbomen zitten. Hardnekkige patronen halen we naar boven en we doen een voorstel voor vervolgstappen.

Kennis

Veel weten bedrijven zelf al. Alle aanwezige kennis, impliciet en expliciet, zetten we in. Het doel is dat jullie zelf verder kunnen en alle kennis en kunde benutten.

Voorbeelden van vraagstukken

Uit de praktijk

  • "We blijven nieuwe applicaties kopen en maken, omdat we denken daar ons probleem mee op te lossen. Het probleem is op dit moment ongelooflijk groot en kostbaar. We zijn het overzicht volledig kwijt."
  • "Ik besteed meer dan 50% van mijn tijd, geld en menskracht om bestaande technologie te continueren. Strategische doelstellingen, zodat het bedrijf verder komt, kan ik niet waarmaken. Het roer moet drastisch om, want feitelijk is technologie nu de grootste belemmering."
  • "Het is voor mij onmogelijk inzicht te geven in de opbrengsten van technologie. De kosten zijn enorm, maar wat we precies toevoegen is niet te duiden."
  • "Hoe kan ik anticiperen op robotisering, digitalisering en artificial intelligence en de consequenties voor ons bedrijf? We lopen hopeloos achter."
  • "We hebben een veranderbudget van 25 miljoen euro. Voor ieder probleem maken we nu een afzonderlijke oplossing (point-to-point-solutions). Ik zie ons budget niet alleen in rook opgaan, maar deze aanpak zet ons twee stappen terug in de tijd."

Waarom doen we dit?

We vinden het leuk en we zijn er heel goed in. De combinatie van onze talenten zorgt ervoor dat de kern snel op tafel ligt. Daarmee boeken we verrassende resultaten. Omdat het heel erg fijn is als iedereen weer aanhaakt en er energie van krijgt. Als oude routines worden vervangen door frisse nieuwe ideeën. Dat geeft ruimte voor vernieuwing en beweging.

Je verrast jezelf of je organisatie daarmee in positieve zin. Het is onze ervaring en ook ons plezier dat dit voor nieuwe vitaliteit en levendigheid zorgt!

Wie zijn we?

Eric van Mierlo & Yolande van der Veer

Samen zo’n 60 jaar ervaring in ondernemen, finance, hr, technologie en complexe organisaties. Met een scherp analytisch vermogen en humor om organisatievraagstukken zowel cultuur als structuur- en bedrijfsprocessen snel en diepgaand te doorgronden. Met de drive alles boven en onder de tafel op een luchtige manier te bespreken, te ontwarren en inzichtelijk te maken.

Eric van Mierlo

Mijn drive is het om schijnbaar onoplosbare vraagstukken te ontwarren. De verspilling van energie, geld en tijd gaan me aan het hart. De puzzel die daarbij hoort om zaken weer terug te brengen naar zijn eenvoud geven me enorm veel voldoening en energie. Ik ben geslaagd als de puzzel inzichtelijk is voor iedereen. En als mensen en organisaties weer op eigen kracht verder kunnen.

Grote en copmlexe projecten zijn mijn specialiteit. Mijn ervaring zit in de finance en technologische wereld. Een van de mooie projecten was om een portefeuille met meer dan 30 pensioenfondsen te migrregen, met alles wat daarbij hoort.

linkedin/eric-van-mierlo

Yolande van der Veer

Ik ben gefascineerd door DNA; wie ben ik zelf en wat doet mijn omgeving met mij. Hoe werken die patronen op elkaar in. Wanneer versterkt het elkaar en wanneer juist niet. Ik werk zowel individueel als in grotere organisaties en word er blij van als mensen met nieuwe inzichten de volgende stap kunnen zetten. Het brengt altijd vernieuwing en levendigheid: de rode draad in mijn leven.

Mijn ervaring zit in het ondernemen, in complexe organisaties en in strategisch hrm. Mijn mooiste projecten zijn het als het weer duidelijk is waarom het ondernemen leuk is. En dat mensen weer kunnen aanhaken.

linkedin/yolande-van-der-veer